Passenger bliżej - Rails, Rack i WSGI

Opublikowane przez Jarosław Zabiełło Sat, 07 Jun 2008 13:24:00 GMT

Stworzony pierwotnie na użytek Rails, aktualnie mod_passenger już obsługuje nie tylko Rails ale także masę innych frameworków używających Rack’a. W nowej dokumentacji wymienione są frameworki: Camping, Halcyon, Mack, Merb, Ramaze i Sinatra. W dokumentacji nie wymieniono jeszcze “drugiej listy”, zawierającej frameworki korzystające z WSGI i Pythona (np. Pylons, Django, TurboGears itp.). Chcąc sprawdzić plotki wokół tej sprawy, sprawdziłem, czy faktycznie mod_passenger pracuje nie tylko z Ruby, ale także z Pythonem. Sprawdziłem także jak to jest faktycznie z obługą Rails i frameworków na Rack’u (tu sprawdziłem tylko Merba). Sprawdziłem też JRuby dla Rails i Merba.

Czytaj dalej...

Tagi , , , , , , ,  | 6 comments

PostgreSQL vs MySQL vs MSSQL2K

Opublikowane przez Jarosław Zabiełło Mon, 02 Apr 2007 15:14:00 GMT

Zawsze dziwiłem się dlaczego aplikacje komunikujące się z MSSQL chodzą tak niemrawo. Zrobiłem sobie szybki test szybkości. Na tym samym komputerze zainstalowałem: MSSQL 2000 SP4, MySQL 5.0.27 i PostgreSQL 8.2.3. Zadanie było proste, pobrać listę tabel w bazie.

Czytaj dalej...

Tagi , , ,  | 45 comments

Python vs. Ruby 1.9 YARV. Cz. II

Opublikowane przez Jarosław Zabiełło Sat, 06 Jan 2007 17:44:00 GMT

Z wcześniejszych testów wynikało że Ruby 1.9 (wykorzystujący wirtualną maszynę YARV) jest szybszy od Pythona. Aby zwolennicy Rubiego zbyt się nie cieszyli, przygotowałem test na wywołania rekurencyjne. Najcięższą jest tu funkcja rekurencyjna. Długość 7 znaków daje prawie 900 tys. wywołań rekurencyjnych i w miarę sensowne czasy aby coś zobaczyć. Postanowiłem ją wziąć na rozkład. Tym razem z 10 prób brany jest najlepszy (najkrótszy) wynik.

Python:

try:
 import psyco
 psyco.all()
except:
 pass

from time import time
def wariancje(s, n):
  if n==0:
   yield []
  else:
    for i in xrange(len(s)):
      for c in wariancje(s, n-1):
        yield [s[i]] + c
s = "abcdefg"
nelem = len(s)
i = 0
results = []
for unused in range(10):
 t = time()
 for s in wariancje(s, nelem):
  i += 1
 tmp = time() - t
 results.append(tmp)
 print tmp
print min(results), max(results), nelem, i

Ruby

def wariancje(s, n)
 if n == 0
  yield []
 else
  s.size.times do |i|
   wariancje(s, n-1) { |c| yield [s[i]] + c }
  end
 end
end
t = Time.now
s = "abcdefg"
size = s.size
i = 0
results = []
10.times do
 t = Time.now
 wariancje(s, size) do
  i += 1
 end
 tmp = Time.now - t
 results << tmp
 puts tmp
end
puts "\n#{results.min}, #{results.max}, #{size}, #{i}"

Rezultat:

 1. Python 2.5: 3.86356806755 s.
 2. Python 2.4 4.09678792953 s.
 3. Ruby 1.9: 6.418052 s.
 4. Ruby 1.8.5: 8.000223 s.

Tym razem Python nie dał szans Rubiemu. Jest od niego wyraźnie szybszy. Jednak na obronę można powiedzieć że YARV nie jest tu jeszcze zbyt zoptymalizowany. Wiele opcji optymalizacyjnych ma po prostu wyłączonych, Ruby 1.9 i YARV to na razie kod eksperymentalny. Na razie więc dominacja wydajnościowa Pythona jest niepodważalna.

Tagi , , ,  | 10 comments

Ruby 1.9 (YARV) vs. Python, Lua & PHP

Opublikowane przez Jarosław Zabiełło Mon, 01 Jan 2007 18:36:00 GMT

Korzystając z tego, że niedawno do repozytorium Rubiego został dodany YARV (wirtualna maszyna Rubiego) pokusiłem się o małe porównanie wydajności. Jako test użyłem prostego programu jaki pojawił się na liście pl.comp.lang.pyhon (musiałem tylko trochę zwiększyć pętle do 10 milionów iteracji, aby były widoczne jakieś wyniki) Użyty sprzęt: Athlon64 3700+, 64bit Ubuntu 6.0.6.

Sprawdziłem też z ciekawości PHP 5.2 na tym samym sprzęcie. Dla tak prostego testu powinien móc dać z siebie wszystko. Jest jednak wolniejszy od Rubiego 1.9.

Kod dla Pythona:

import time
t=time.time()
a=0
for i in xrange(10000000):
  a += i
print a
print time.time() - t
Kod dla Lua:
t = os.clock()
a = 0
for i = 1,10000000 do
  a=a+i
end
print(a)
print(os.clock() - t)

Kod dla Rubiego:

t = Time.now
a = 0
for i in 1..10_000_000
 a = a+i
end
puts a
puts Time.now - t

Kod dla PHP:

<?php
function microtime_float() {
 $time = microtime();
 return (double)substr($time, 11) + (double)substr($time, 0, 8);
}
$t = microtime_float();
$a = 0;
for ($i = 0; $i < 10000000; $i++) {
 $a += $i;
}
print "$a\n";
print microtime_float()- $t;
?>

Wyniki:

 1. Lua: 1.14 s
 2. Ruby 1.9: 1.49 s
 3. PHP 5.2: 1.74 s
 4. Python 2.5: 2.64 s
 5. Python 2.4.3: 2.72 s
 6. Ruby 1.8.5: 3.83 s.

Drugie podejście

Tym razem wynik uśredniam dla 10 prób. Zwiększyłem ilość iteracji do 20 mln. No i… Ruby 1.9 pobił wszystko. Zarówno Pythona jak i Lua! (PHP 5.2 po 30 sek. zgłosił timeout. Musiałem więc uśrednić po 5 wynikach.)

PYTHON

import time
def bench():
  a, t = 0, time.time()
  for i in xrange(20000000):
    a+=i
  return time.time()-t
result = 0
for i in range(10):
 result += bench()
print result / 10.0

RUBY

def bench
 a, t = 0, Time.now
 20_000_000.times { |i| a += i }
 Time.now - t
end
result = 0
10.times { |i| result += bench }
puts result / 10

LUA

function bench()
 a = 0
 t = os.time()
 for i = 1, 20000000 do
  a = a + i
 end
 return os.time() - t
end
result = 0
for x = 1,10 do
 result = result + bench()
end
print(result/10)

PHP

<?php
function bench() {
 $a = 0;
 $t = time();
 for ($i = 0; $i < 20000000; $i++) $a += $i;
 return time() - $t;
}
$result = 0;
for ($x = 1; $x <= 5; $x++) $result += bench();
print $result / 5.0;
?>

Wyniki

 1. Ruby 1.9: 2.0953268 s.
 2. Lua 5.1: 2.4 s.
 3. Python 2.5: 2.49481592178 s.
 4. Python 2.4.3: 2.71687791348 s.
 5. PHP 5.2: 4.2 s.
 6. Ruby 1.8.5: 9.0153751 s.

Jestem ciekaw kiedy wyjdzie Rails dostosowany do Ruby 1.9. Zapowiada się bardzo obiecująco!

Posted in , ,  | Tagi , , , , ,  | 19 comments