Technologia .NET wygląda całkiem obiecująco. Język C# został zdefiniowany i zarejestrowany w organizacji międzynarodowej (czego nie można powiedzieć o Javie). ASP.NET nie jest także ograniczony do jednego języka. Jest już implementacja ASP.NET na Linuksa (MONO), więc nie ma konieczności ograniczania się do platformy Wintela..

  MONO
 • MONO - projekt .NET na platformę Linux (open-source)
 • MONO (PL) - polska strona projektu MONO
  Edytory RAD/IDE
 • Visual Studio 2005 Express - rewelacyjny pakiet narzędzi C#, J, VB.NET, ASP.NET (darmowy do zastosowań niekomercyjnych!) + MS SQL 2005 Express (darmowy do zastosowań komercyjnych!)
 • WebMatrix - darmowy IDE firmy Microsoft do budowy aplikacji ASP.NET
 • SharpDevelop - darmowy (open-source) IDE (także w wersji polskiej)
 • Deklarit - DeKlarit is the data modeling and code generation tool that enables you to concurrently generate and maintain the data model, the data access and business logic layers of your .NET-connected applications.
 • IronSpeed - A application/code generator for .NET developers
  Inne języki w .NET
 • Castle - projekt pod .NET wzorujący się na Rails.
 • IronPython - Python w wersji do .NET, b. szybka implementacja (nie jest jeszcze przeniesiona cała standardowa biblioteka Pythona)
 • BOO - kolejny język do .NET (posiada plugin do SharpDevelopera!) Taki "C# ze składnią Pythona!" :)
 • Przykład aplikacji MONO korzystającej równocześnie z Javy, C# i Boo.
 • Visual Python - plugin do Visual Studio .NET. Niestety nie darmowy.
 • Nemerle - kolejny język do .NET
 • Phalanger - kompilator PHP do .NET
 • PHP Mono Extension - daje możliwości wywoływania metod .NET z poziomu PHP
 • IKVM.NET - implementacja Javy na MONO i .NET
 • Ruby/.NET Bridge, Ruby.NET proposal