Django - zabójcza aplikacja. Część III.

Opublikowane przez Jarosław Zabiełło Mon, 12 Jun 2006 20:29:00 GMT

W części pierwszej i drugiej opisałem podstawowe zalety Pythona i Django. Pora ma malutką demonstrację działającej aplikacji. Będzie to mała, ale poręczna wyszukiwarka biblijna (choć kod można łatwo zaadoptować do innych treści rzecz jasna). Jako bazę użyję MySQL5. Zakładam także, że docelowo projekt będzie chodził pod Linuksem. Natomiast będzie budowany i testowany pod Windowsami. Taki model pracy jest często spotykany. Django oczywiście w wersji 0.95 SVN, czyli wersji pozbawionej wcześniejszej “magii” (kod Django jest teraz bardziej jawny i oparty na standardowych mechanizmach Pythona)

Zaczynamy!

Na początku musimy stworzyć projekt oraz aplikację (Django w ramach jednego projektu potrafi obsługiwać wiele aplikacji)

admin-django startptoject myproject
cd myproject
manage.py startapp biblia

Zauważmy, że skrypt admin-django uruchamiamy tylko raz. Potem już posługujemy się skryptem manage.py. Dzięki temu odpada nam kombinowanie z definiowaniem zmiennej systemowej DJANGO_SETTINGS_MODULE. Listę wszystkich dostępny opcji, zarówno dla django-admin.py jak i manage.py, uzyskamy uruchamiając te skrypty bez żadnego parametru.

Wstępna konfiguracja.

Mamy zatem stworzony katalog z projektem i aplikacją. Wpierw trzeba skonfigurować plik settings.py2. Na początku pliku ustawiamy:
import sys

if sys.platform == 'win32':
  DEBUG = True
else:
  DEBUG = False
TEMPLATE_DEBUG = DEBUG

ADMINS = (
  ('Administrator', '[email protected]'),
  )

MANAGERS = ADMINS

DATABASE_ENGINE = 'mysql'
DATABASE_NAME = 'myproject' 
if sys.platform == 'win32':
  DATABASE_USER = 'root'
  DATABASE_PASSWORD = ''
else:
  DATABASE_USER = 'user_na_linuksie'
  DATABASE_PASSWORD = 'haslo_pod_linuksem'

if sys.platform == 'win32':
  DATABASE_HOST = '' # domyslnie bedzie localhost
else:
  # pod linuksem zwykle korzystamy z szybkiego gniazda unix
  DATABASE_HOST = '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
DATABASE_PORT = '' # czyli domyślnie będzie 3306

ENABLE_PSYCO = False

Kilka istotnych uwag.

 • Adres mailowy admina nie jest taki zupełnie nieistotny. W wypadku kiedy aplikacja na serwerze produkcyjnym się wyłoży na jakimś wyjątku, na ten adres jest automatycznie wysyłany mail z wszystkimi szczegółami. Trudno śledzić, czy w którymś momencie aplikacja się nie wywali. Django zadba, aby żaden taki wypadek nie umknął naszej uwadze1.
 • Należy sobie ustawić odpowiednie hasła dostępu do MySQL5 pod windozą i pod linuksem.
 • Ważne jest, aby wyłączyć obsługę akceleratora Psycho. To jeszcze nie jest dobrze przetestowane. Jak to miałem włączone, to pod Linuksem miałem problemy z działaniem djangowego panelu admina.
 • Musimy ręcznie sobie stworzyć (jeśli tego nie zrobiliśmy) bazę. Django za nas bazy nie stworzy. W naszym przypadku, tabelkę na której będziemy pracować mam już gotową w bazie. Tu jest jej spakowany dump który trzeba sobie załadować.

Pozostałe ustawienia:

LANGUAGE_CODE = 'pl' # domyślnie był angielski
#... 
if sys.platform == 'win32':
  MEDIA_ROOT = r'H:/home/myproject/biblia/public'
else:
  MEDIA_ROOT = r'/home/myproject/biblia/public'
#... 
INSTALLED_APPS = (
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.sites',
  'myproject.biblia',
)

Do słownika INSTALLED_APPS musimy dodać naszą aplikację aby można było jej używać. Mówi o tym ostatnia linijka powyższego kodu. Zmienna MEDIA_ROOT musi być bezwzględną ścieżką do plików statycznych. Pod serwerem www odpowiada to zmiennej DOCUMENT_ROOT, czyli miejsca od którego serwer www cokolwiek widzi.

Interaktywne testowanie Django z poziomu konsoli.

W każdej chwili możemy odpalić interaktywny dostęp do środowiska Django za pomocą komendy:
manage.py shell
Warto sobie wcześniej zainstalować ipythona, bo Django domyślnie próbuje uruchomić jego zamiast standardowy interpreter. Dzięki ipythonowi mamy wspaniałe uzupełnianie metod do obiektów + historia wczesniejszych operacji, która nie znika wraz z zamknięciem ipythona.

Serwer.

Możemy odpalić wbudowany serwer www za pomocą komendy:

manage.py runserver

Domyślnie serwer się podniesie pod adresem http://127.0.0.1:8000. Można zmienić zarówno port jak i adres jak ktoś chce, rzecz jasna. Odpal manage.py (bez parametrów) to się dowiesz, jak.

ORM

No dobrze, pora na coś bardziej interesującego. Django operuje na relacyjnej bazie danych za pomocą swojego ORM (mapera relacyjno-obiektowego) Zalet takiego podejścia jest wiele. Wspomnę tylko o tym, obiektowo można znacznie lepiej opisać dane modelu biznesowego niż to zrobić może czysty SQL ze swoimi kluczami obcymi i trigerami. Django wymaga aby w pliku myproject/biblia/models.py zdefiniować dane dla ORM’a. Zasada jest prosta: klasa odpowiada tabeli, a atrybuty klasy – jej polom. Aby jednak sobie uprościć życie, można posłużyć się skryptem manage.py.

Poniższy skrypt robi introspekcję bazy i wygeneruje pythonowe definicje wszystkich jej tabel. Jako parametr podajemy nazwę naszej aplikacji (mówiłem że Django jest zbudowane do pracy z wieloma aplikacjami w ramach projektu) Możemy spokojnie zamazać plik models.py bo po stworzeniu projektu nic tam szczególnego nie ma.

H:\home\myproject>manage.py inspectdb biblia > biblia/models.py

Mamy zatem naszą wstępną obiektową definicję dla nasej tabelki:

from django.db import models

class BibliaGdanska(models.Model):
  id = models.IntegerField(primary_key=True)
  ref = models.CharField(unique=True, maxlength=9)
  chapter_nr = models.IntegerField(unique=True)
  verse_nr = models.IntegerField(unique=True)
  verse = models.TextField()
  class Meta:
    db_table = 'biblia_gdanska'

Może sprawdźmy, czy to działa za pomocą interaktywnej konsoli:

H:\home\myproject>manage.py shell
Deleting alias <dir>, it's a Python keyword or builtin.
Python 2.4.3 (#69, Apr 11 2006, 15:32:42) [MSC v.1310 32 bit (Intel)]
Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

IPython 0.7.1.fix1 -- An enhanced Interactive Python.
?    -> Introduction to IPython's features.
%magic -> Information about IPython's 'magic' % functions.
help  -> Python's own help system.
object? -> Details about 'object'. ?object also works, ?? prints more.

In [1]: from myproject.biblia.models import BibliaGdanska
In [2]: BibliaGdanska.objects.count()
Out[2]: 31151L

Bingo! Widać, że działa.

Kontroler i szablon.

Teraz pora na naszą aplikację internetową. Musimy stworzyć kontroler. Z tajemniczych powodów developerzy Django zamiast MVC (model-view-controller) stosują nazwę MTV (model-template-view). W każdym razie, to co zwykle nazywamy kontrolerem oni nazywają widokiem (view) a to co nazywamy widokiem, oni nazywają szablonem. Mniejsza o nazwy. Kontroler tworzymy w pliku myproject/biblia/views.py

#-*- coding: utf-8 -*-

from django.shortcuts import render_to_response

def home(request):
  return render_to_response('home.html')

Plik home.html jest szablonem. Stwórzmy na razie ten plik z napisem “alama kota” w środku, aby zobaczyć, czy to działa. Plik powinien leżeć w myproject/biblia/templates/home.html.

Rozwiązywanie adresów URL

Wpierw musimy powiedzieć Django aby wiedział, gdzie ma szukać naszego kontrolera. W tym celu dodajmy taką treść do pliku myproject/biblia/urls.py

from django.conf.urls.defaults import *
from settings import DEBUG, MEDIA_ROOT

urlpatterns = patterns('',
  (r'', include('myproject.biblia.urls')),
  #(r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
)

if DEBUG:
  urlpatterns += patterns('',
    (r'^images/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve', {'document_root': MEDIA_ROOT+'/images', 'show_indexes': True}),
    (r'^stylesheets/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve', {'document_root': MEDIA_ROOT+'/stylesheets', 'show_indexes': True}),
    (r'^javascripts/(?P<path>.*)$', 'django.views.static.serve', {'document_root': MEDIA_ROOT+'/javascripts', 'show_indexes': True}),
  )  

Powyższy kod robi kilka rzeczy.

 • Wiąże domyślną stronę z naszym projektem. Wejście na http://127.0.0.1:8000/ przekaże sterowanie do pliku myproject/biblia/urls.py (który za chwilkę stworzymy).
 • Takie podejście powoduje że każda aplikacja może posiadać swoje niezależne zasady rozwiązywania adresu url. Dlatego oddelegowujemy obsługę URL’i do pliku urls.py wewnątrz naszej aplikacji.
 • Zakomentowaną linijkę z panelem admina na razie zostawmy, wrócę do tego później.
 • Ostatnie linijki są potrzebne do tego, aby Django obsługiwał nie tylko plik Pythona ale także obrazki, style kaskadowe i skrypty języka JavaScript. Przyjąłem (wzorując się na Railsach) że są one odpowiednio w folderach myproject/biblia/public/images, myproject/biblia/public/stylesheets i myproject/biblia/public/javascripts.
 • Dlaczego ten kod jest dostępny tylko dla DEBUG=True? Ano dlatego, że do pracy developerskiej pod windozą nie potrzebujemy żadnego Apache’a ani Lighttpd. Wystarczy wbudowany serwer www jaki dostarcza Django. Natomiast na serwerze produkcyjnym, gdzie chcemy uzyskać największą wydajność, lepiej aby te pliki podawał serwer www i Django się tego nie dotykało. Tak będzie najlepiej i najszybciej.

Pozostał do skonfigurowania plik myproject/biblia/urls.py

from django.conf.urls.defaults import *

urlpatterns = patterns('myproject.biblia.views',
  (r'^$', 'home'),
  #(r'^admin/', include('django.contrib.admin.urls')),
)

Tu również mamy zakomentowany panel admina. Zostawmy go na razie w spokoju. Można uruchamiać: http://127.0.0.1:8000/ powinno wyświetlić nasz szablon z treścią “ala ma kota”. No to może lepiej aby wyświetlić coś bardziej atrakcyjnego. Zbudujmy formularz.

Formularz

Formularze są zmorą większości programistów. Są upierdliwe w obłudze, walidacji i co gorsze, ciągle z nimi mamy do czynienia. Aby ułatwić nam życie, Django stosuje specjalną technikę tzw. manipulatorów, aby praca z formularzami była miła i przyjemna. Muszę przyznać, że to była jedna z ważniejszych rzeczy, jaka mnie przyciągnęła do Django. Pylons i Rails mają swoje helpery, ale nie są one aż tak wygodne jak to, co oferuje Django3.

Zobaczmy jak się używa manipulatora. Wpierw zmieńmy nasz szablon (plik: myproject/biblia/templates/home.html). Będzie to prosty formularz z jednym polem gdzie wpiszemy wyszukiwane słowo.

<form method="get" action="">

  {% if form.q.errors %} 
    <div class="formError">
     Wpisz frazę o długości min. 3 znaków.
    </div>
  {% endif %}

  {{ form.q }}
  <input type="submit" value="szukaj" />

</form>

Manipulator.

Teraz pora na manipulator. Musimy stworzyć plik myproject/biblia/manipulators.py o przykładowej treści:

import re
from django import forms
from django.core import validators

class SzukajManipulator(forms.Manipulator):
  def __init__(self):
    regex = re.compile(r'(\w{3,})', re.U)
    self.fields = (
      forms.TextField(
        field_name='q',
        length=30,
        maxlength=255,
        is_required=True,
        validator_list=[validators.MatchesRegularExpression(regex)]
        ),
      )

Teraz zepnijmy wszystko razem w djangowym widoku (naszym kontrolerze). Zmieńmy treść pliku myproject/biblia/views.py na:

#-*- coding: utf-8 -*-

from django.shortcuts import render_to_response
from django import forms
from manipulators import SzukajManipulator
from models import BibliaGdanska

def home(request):
  recordset = []
  errors = _GET = {}
  manipulator = SzukajManipulator()
  # tworzę kopię parametrów przekazanych z formularza
  _GET = request.GET.copy()
  if request.GET:
    # sprawdzam czy formularz nie ma błędów
    errors = manipulator.get_validation_errors(_GET)
    if not errors:
      manipulator.do_html2python(_GET)
      # wyszukuję cytaty 
      recordset = BibliaGdanska.objects.all().filter(verse__icontains=_GET['q'])
  form = forms.FormWrapper(manipulator, _GET, errors)
  return render_to_response(
    'home.html',
    {'request': request,
     'form': form,
     'recordset': recordset,
     'hits': len(recordset)})

Wyświetlenie wyników.

Aplikacja działa4, ale nie widać wyników. Wyniki wyświetlimy w tym samym szablonie. Teraz będzie wyglądał tak:

<form method="get" action="">
  {% if form.q.errors %} 
    <div class="formError">
     Wpisz frazę o długości min. 3 znaków.
    </div>
  {% endif %}  
  {{ form.q }}
  <input type="submit" value="szukaj" />  
</form>

{% if recordset %}
  <div>
   Znaleziono <b>{{ hits }}</b> wersetów:
  </div>
  <ol>
  {% for row in recordset %}
    <li>
      {{ row.ref}} {{ row.chapter_nr}}:{{ row.verse_nr }} 
      &quot;{{ row.verse }}&quot;
    </li>
  {% endfor %}
  </ol>
{% else %}
  Nie znaleziono wersetów dla frazy {{ request.GET.q }} :(
{% endif %}

Program powinien działać. Jednak w wypadku znalezienia mniej niż 5 wersetów niezbyt po polsku zabrzmi wynik, np. “Znaleziono 1 wersetów”. W wypadku języka angielskiego możemy zmodyfikować ten fragment szablonu za pomocą modyfikatora pluralize5. Polski jezyk jest jednak znacznie bardziej wyrafinowany od angielskiego, bo używa 2 różnych form dla liczby mnogiej: 1 werset, 2 wersety, 5 wersetów. Na szczęście możemy sobie zmienić sposób pracy tego modyfikatora.

Przeciążene modyfikatora

Aby nadpisać istniejący modyfikator lub dodać nowy, własny, należy stworzyć wpierw folder myproject/biblia/templatetags z pustym plikiem o nazwie init.py. Dodajemy tam drugi plik, o nazwie, powiedzmy: plugins.py o następującej treści:

import re, sys
from django import template

register = template.Library()

@register.filter(name='pluralize')
def pluralize(value):
  """Polish implementation"""
  try:
    if int(value) in (2,3,4):
      return 'y'
    elif int(value) >= 5:
      return '\xc3\xb3w' # utf8
  except ValueError: # invalid string that's not a number
    pass
  except TypeError:
    try:
      if int(value) in (2,3,4):
        return 'y'
      elif int(value) >= 5:
        return '\xc3\xb3w' # utf8      
    except TypeError: 
      pass
  return ''

Zamiast polskiego znaczka ó, użyłem zapisu ’\xc3\xb3’ bo to wartość utf-8 i taki zapis jest niezależny od tego, w czym otworzymy plik. Nikt przypadkowo nie popsuje nam polskich ogonków.

Aby to zadziałało, musimy gdzieś na początku w szablonie dodać linijkę, która załaduje nam nową definicję modyfikatora pluralize.

{% load plugins %}

Kontekst i dziedziczenie szablonów.

Nasz kod działa, ale kod HTML jest daleki od doskonałości. Dobrze byłoby dodac jakiś nagłówek, stopkę itp. Django skopiowało z pythonowych szablonów Cheetah bardzo ciekawy sposób tworzenia kolejnych szablonów za pomocą obiektowego przeciążania starych.

Stwórzmy nasz szablon bazowy (myproject/biblia/templates/base.html)

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
  <head>
    <title>Przykład aplikacji w Django</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>  
     <h3>Wyszukiwarka Biblii Gdańskiej</h3>
     <h4> (przykład aplikacji w Django)</h4>
     <div id="main">
     {% block main %}
       tutaj będzie jakaś nowa treść  
     {% endblock %}
     </div>
    <hr size="1" />
    <div>
    &copy; 2006 
    <a href="http://blog.zabiello.com">Jarosław Zabiełło</a>. 
    </div>
  </div>
</body>
</html>

Ostatecznie szablon home.html będzie więc wyglądał tak:

{% extends "base.html" %}

{% load plugins %}

{% block main %}

<form method="get" action="">
  {% if form.q.errors %} 
    <p class="formError">Wpisz frazę o długości min. 3 "znaków".</p>
  {% endif %}  
  {{ form.q }}
  <input type="submit" value="szukaj" />  
</form>

{% if recordset %}
  <div>Znaleziono <b>{{ hits }}</b> werset{{ hits|pluralize }}:</div>
  <ol>
  {% for row in recordset %}
    <li>
      {{ row.ref}} {{ row.chapter_nr}}:{{ row.verse_nr }} 
      &quot;{{ row.verse }}&quot;
    </li>
  {% endfor %}
  </ol>
{% else %}
  <p>Nie znaleziono wersetów dla frazy <b>{{ request.GET.q }}</b></p>
{% endif %}

{% endblock %}

Szablon oparty na innym szablonie implementuje dowolne bloki z poprzedniego. Cały pozostały kontekst jest automatycznie dziedziczony. Takie podejście bardzo skraca wielkość szablonów i czyni je jeszcze bardziej czytelnymi.

Podświetlanie szukanej frazy.

Do pliku plugins.py gdzie wcześniej zmieniliśmy definicję modyfikatora pluralize, dodajmy kolejny. Będzie nam podświetlał w wersetach to, co szukamy.

@register.filter(name='highlight')
def highlight(s, q):
  if not isinstance(s, unicode): 
    s = unicode(s, 'utf-8')
  s = re. compile('('+re.escape(q)+')', re.U|re.I).sub(r'<strong class="highlight">\1</strong>', s).encode('utf-8')
  return s  
W środku zastosowano sztuczkę z przełączeniem się na obiekty Unicode, aby mieć pewność że polskie ogonki duże i małe będą tak samo traktowane. W szablonie home.html wystarczy zmienić jedną linijkę:
{{ row.verse|highlight:request.GET.q }}

Co dalej?

Mam nadzieję, że artykuł przybliżył trochę praktyczną stronę uzywania Django. To dobry i szybki framework. Przykładowe serwisy jakie w nim napisano są znacznie bardziej skomplikowane i większe niż te, co widać na stronie Rails. Django został napisany do szybkiego tworzenia całkiem sporych serwisów

W kolejnym artykule, pokażę jak sobie wygodnie skonfigurować panel admina który udostępnia Django. Panel admina nie jest żadnym prostym rusztowaniem (scaffolding) do modyfikacji bazy. To kompletna aplikacja dla użytkownika końcowego. Bardzo wygodna i łatwa w użyciu. Panel Django jest kolejną z jego cech, która daje mu wyraźną przewagę w stosunku do konkurencji.

-

1 Kompletnie inaczej od 99% aplikacji pehapowych, gdzie o błędach dowiadujemy się najczęściej dopiero wtedy, jak wszystko leży, albo jak ktoś łaskawie nas poinformuje.

2 Jak widać, to normalny plik Pythona. Żadne chore XML i inne formaty nie są w ogóle nam potrzebne – Python jest wystarczająco dobry, aby łatwo i przyjemnie prezentować zagnieżdżone struktury. Inne języki, jak np. Java nie zbyt dobrze nadają się do takich rzeczy, dlatego muszą posiłkować się XML.

3 Tzn. Railsy się już poprawiły, bo jest plugin który dodaje im taką samą funkcjonalność jak Django. Nazywa się active-form i można go zainstalować prosto spod RadRails’a.

4 Kto nie wierzy, niech sobie wpisze print recordset po operacji wyszukiwania. Na konsoli serwera www wyświetli mu się zawartość tej zmiennej.

5 Szablony Django korzystają ze składni modyfikatorów podobnych do pehapowych Smartów.

Posted in ,  | Tagi  | 8 comments

Comments

 1. Avatar Adamh powiedział about 11 hours later:

  Jesli chodzi o MVC/MVT to wlasnie nie jest to wcale tak “dziwne”. Nie wiem czy przegladales kod django_website (darmowy projekt strony, na ktorej stoi djangoproject.com) i tam tworcy Django nie napisali ani jednego VIEW! Wszystko zrobili za pomoca Generic Views: http://www.djangoproject.com/documentation/generic_views/ i szablonow. Generic Views obluguja praktycznie wszystkie aspekty standardowych potrzeb przy wyswietlaniu danych – podajesz tylko odpowiedni QuerySet (w formacie ORM np Issues.objects.all()) i odpowiednie parametry. Rozwiazanie jest genialne i dziala naprawde niezle. Dostarcza rowniez daleko posuniety CRUD gdzie to jak beda wygladaly formularze przygotowyjesz w szablonach a same pola masz dane “automatycznie”. Dziala to naprawde genialnie.

 2. Avatar Jarosław Zabiełło powiedział about 21 hours later:

  Osobiście, brakuje mi przykładów jak używać tych generic views. Z bieżącej dokumentacji trudno się domyślić jak zmontować sobie np. taki CRUD.

 3. Avatar Podgladacz powiedział about 21 hours later:

  Dzieki bardzo mi pomógł ten artykuł. Z niecierpliwością czekam na kolejny.

 4. Avatar Adamh powiedział 1 day later:

  dokumentaja generic views nie jest moze faktycznie bardzo intuicyjna ale gdy polaczymy ja z kodem django_website to naprawde szybko mozna wywnioskowac o co chodzi w sumie jest to dosc proste do odpalenia. W order_dict podajesz ‘model’: np Order (nie jako tekst a jako klase dolaczona wczesniej).

  Powiedzmy, ze do sciezki /order/create/ dajesz akcje django.views.generic.create_update.create_object z drugim parametrem order_dict (ten oczywiscie moze miec wiecej parametrow ale model jest wymagany) pozostaje tylko zbudowac szablon orders/order_form.html w nim uzyc odwolanie do pola w modelu w ten sposob: {{form.nazwa_pola}} (to jako czesc formularza) i juz:)

 5. Avatar valhallaman powiedział about 1 month later:

  hmmm … miało być milsze, szybsze i ładniejsze ( no i bardziej czytelne ) niż railsy …. cholerka, w RoR-ach scaffolding by to szybciutko załatwił, a tu człowiek pisze i pisze … nie wie dokładnie co … urls.py jakieś takie magiczne … ;-) ...

  sorki – miało być fajniej niż w railsach – nie widzę tego :-( ...

 6. Avatar Swistak powiedział about 1 year later:

  Link do sql dump nie działa, czy mógłbym poprosić o jego poprawienie?

 7. Avatar conrad666 powiedział about 1 year later:

  Rozszerzenie pluralize dodaje funkcjonalnosc dla templateow, a jak uzyskac cos podobnego dla panelu administratora? – chodzi mi verbal_name, verbal_pluraral:>

  pzdr

 8. Avatar Aras powiedział about 1 year later:

  Nie walnąłeś sie przypadkiem z tymi przykładowymi “urls.py” ? Dwa razy ten sam plik z różną zawartością :/

(leave url/email »)

   Pomoc języka formatowania Obejrzyj komentarz